PROJE TASARIMI

Mimari proje tasarımı, bilimsel temelleri olan ve ciddiyetle uygulanması gereken bir dizi işlemi içerir. İç mimari tasarımların yapılmasında elbette beğeniler kapsamında müşterilerin eğilimleri analiz edilerek, en uygun tasarımların yapılması için çalışılır. Proje tasarımı firmamızın mimarları tarafından, sanatsal ölçekte ve müşterilerimizin gereksinimlerine uygun biçimde yapılır. Süreç içerisinde müşterimiz ile iletişim halinde kalıp, her safhada onaylarını alır ve uygulamalarımızı buna göre geliştiririz.

İç mimari proje tasarımlarımız, yeni yapılacak yapılar için veya hali hazırda inşa edilmiş yapıların restorasyonu için tercih edilebilir. Ticari yapılar, kamu binaları veya yaşam alanları için mimari proje tasarımı hizmetlerini sunuyoruz. Bu alanda hizmet almak için bizimle iletişime geçebilir ve ön bilgileri alabilirsiniz. 

İç Mimari Projesi Nasıl Tasarlanıyor?

Mimari proje tasarımı aşamaları, öncelikle konseptin tasarımı ile başlıyor. Mimar tarafından mekan fiziki olarak incelenip, röleveler inceleniyor ve yasal gereksinimler tespit ediliyor. Mimari projenin oluşturulması için eskizler hazırlanıp, müşterinin beklentilerine uygun olup olmadığına dair onay alındıktan sonra, bütçeleme üzerinde müşteri ile uzlaşılıp şemanın tasarımı için proje aşamasına geçiliyor.

Şema tasarımı veya şematik tasarım sürecinde, belirlenen konsept dahilinde bir projelendirme yapılır. Eskizler bu aşamada müşterinin görsel olarak daha kolay anlayabileceği forma getirilip, sonucun bir simülasyonu onaya sunulur. Uygulamaya dair tüm detayların çizimlerine ve alternatifli sunumlarına bu aşamada yer verilir. Müşterinin proje ile ilgili en detaylı bilgilendirmesi yapılıp onay alınır.

Üçüncü aşamada, projenin tasarımı yapılır. Tasarımın geliştirme aşaması olarak tanımlanan bu aşamada, projeye dair tüm detaylar plana dökülür ve uygulamaya hazır hale getirilir. Tavan armatürlerinden, zemin döşemelerine kadar tüm detaylar bu aşamada projelendirilir ve müşterinin onayına sunulur.

Proje tasarımı sürecinde proje uygulama dokümanları hazırlanır. Bunlar, tüm projenin ayrıntılı çizimlerini içerir. Ölçekli olarak hazırlanan dökümanlar, üç boyutlu çizimlerle de desteklenir ve müşteriye arz edilir. Mimar proje geliştirme aşamasında kullanılacak malzemelerin fiyat tekliflerinin alınması da bu aşamada yapılır. Farklı firmalardan alınan teklifler, tüm detayları kapsayacak şekilde müşteriye sunulur ve onay istenir. 

Proje Uygulaması

Mimari proje tasarımı tamamlandıktan sonra, müşterinin talep etmesi halinde anahtar teslimi çalışma yapabilmemiz de mümkündür. Bu durumda, mimarı tasarıma dahil olan inşaat yönetimi süreçlerini de biz kontrol ve takip edebiliriz. Müşterilerimiz bizden yalnızca proje, yalnızca denetim ve danışmanlık veya anahtar teslimi iş talebinde bulunabilir. Her durumda, Arc Interiors Design olarak mümkün olan en kapsamlı çözümleri onlara sunarız.

Proje uygulaması aşamasında, mimar düzenli olarak inşaat mahallinde bulunup süreci izler. Gerekli olması halinde proje revizyonları yapar ve uygulamaya dahil eder. Gerekli olması halinde müşteri ile iletişime geçerek süreç hakkında bilgiler verir ve projenin bitiminde işin teslimini yapar. 

Tüm uygulamalarımızda müşterilerimiz için ihtiyaç ve beklentilerine uygun çözümleri üretmek için çalışırız. Gerek uygulama gerekse tasarım noktasında bizimle dilediğiniz zaman iletişime geçebilir ve destek talep edebilirsiniz.